DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐANG NHẬP PHẦN MỀM LÝ HỌC SINH

TH Thạnh Phú 3   
DANH SÁCH BÀN GIAO TÀI KHOẢN
      
STTHọ tênNgày sinhTổ bộ mônTên đăng nhậpMật khẩu
1Lê Văn Đoàn07/10/1965Tổ chungcmu_ththanhphu3_doanQ}r74J[q
2Cao Bé Chín01/01/1979Tổ chungcmu_ththanhphu3_chinbQ}9)3Zq
3Trần Ngọc Chuỗi24/06/1973Tổ chungcmu_ththanhphu3_chuoij(6T5R[q
4Nguyễn Thúy Hằng26/06/1985Tổ chungcmu_ththanhphu3_hang5b^B{Ln1
5Nguyễn Lý Huỳnh07/02/1984Tổ chungcmu_ththanhphu3_huynh2v{P%5Yr
6Chiêm Văn Khang01/07/1978Tổ chungcmu_ththanhphu3_khang2Ge+]r5T
7Phạm Nhật Khuyên03/02/1972Tổ chungcmu_ththanhphu3_khuyenkG_7O9p&
8Vương Kha Lam11/05/1983Tổ chungcmu_ththanhphu3_lamE!q1@7Fz
9Lâm Hồng Liễu16/05/1978Tổ chungcmu_ththanhphu3_lieu0s{EcX2!
10Nguyễn Việt Luyến22/09/1969Tổ chungcmu_ththanhphu3_luyen2n!Oy@V7
11Mạc Thị Mia20/11/1976Tổ chungcmu_ththanhphu3_miaDp7(4[hQ
12Huỳnh Thị Tố Như18/03/1981Tổ chungcmu_ththanhphu3_nhut)2G7dW+
13Hồng Lê Kiều Oanh16/01/1970Tổ chungcmu_ththanhphu3_oanh8Ce_Ks!6
14Trần Ngọc Rỡ02/10/1970Tổ chungcmu_ththanhphu3_rotranO)r4%1Ys
15Phan Thị Bé Sáu05/10/1970Tổ chungcmu_ththanhphu3_sauKo8?^2Sk
16Phạm Kim Ten17/01/1980Tổ chungcmu_ththanhphu3_teng)5N[Dx8
17Vũ Thị Thúy25/10/1983Tổ chungcmu_ththanhphu3_thuy4a!Gn!R0
18Hồng Quốc Triển15/07/1977Tổ chungcmu_ththanhphu3_trienZx5@9!tX

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Các thầy cô nhanh chóng đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. Mật khẩu phải 8 kí tự, có viết hoa, viết thường, số và kí tự đặc biệt. Ví dụ: Trien@123456
Bài viết liên quan